Bijeenkomst over vrouwen in de VN

Voor een regiodag van de VVAO (Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding) over de Millenium Doelen (of MDGs) van de VN, werd Helena Imminga-Berends gevraagd om een interactieve sessie te leiden over welke nieuwe doelen de deelneemsters zouden willen, voor de periode na 2015. Haar vraag aan de deelneemsters was: wat is je wens voor vrouwen wereldwijd?

Verslag van de Regiodag VVAO Noord op 11 oktober 2014

Programma:

Opening door Ans van Berkel, voorzitter VVAO afdeling Groningen

Lezing door Dr Anneke Touwen over de MDGs: wat is bereikt voor vrouwen?

Film over de VVAO met Riemke Riemersma (hoofdbestuur)

Interactieve sessie onder leiding van drs. Helena Imminga-Berends

Hebben de Millenium Development Goals (MDGs) resultaat gehad voor de positieverbetering van vrouwen wereldwijd?

In 2005 besloten de Verenigde Naties tien jaar lang de focus te richten op deze doelen om zo de een-en-twintigste eeuw tot een betere wereld te maken voor mensen in achterstandsposities. Volgend jaar is het 2015 en tijd om de balans op te maken. De positieverbetering van vrouwen, MDG-3, is een doel op zichzelf. Maar vrouwen hebben ook belang bij de andere genoemde doelen. Daarom zal in deze lezing vanuit een genderperspectief gekeken worden naar de resultaten van 10 jaar MDGs.

Pas als we meer hierover weten kunnen we verder naar de toekomst kijken. De VN zijn op dit moment bezig de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDGs) te formuleren. Die worden vanaf 2015 van kracht. Ook dan is het weer van groot belang dat gendergelijkheid en empowerment van vrouwen verbonden worden met thema’s als armoedebestrijding, voedselveiligheid, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en economische verbetering.

Discussie aan kleine tafels

Discussie aan kleine tafels

Interactieve discussie met Helena Imminga als facilitator

Met de vraag ‘Wat is jouw wens voor vrouwen wereldwijd’? gaf Helena het word aan de deelneemsters en gebruikte daarbij een magic wall om de bijdragen te laten zien, te groeperen en samen te analyseren. De uitkomsten werden meegeven aan het Hoofdbestuurslid dat over internationale zaken gaat.

EXTRA INFO:

Helena Imminga- tel 06 531 60 213

From abroad: + 31 653 160 213

Or go to our contact page