CV Helena Imminga-Berends

Nationaliteit: Nederlandse en Braziliaanse

Geboren: 21 december 1947 te Porto Alegre, Brazilië

Zie ook de volledige publicatielijst van Studies en Rapporten

Opleidingen: 

* Econometrie (Doctoraal, Erasmus Universiteit, Rotterdam)
* Menselijke Ecologie (Post graduaat, Vrije Universiteit Brussel)
* Wiskundige methoden voor economen (Mestrado, Universidade Tecnica de Lisboa)

Pre-universiteit: Lagere- en 3 jaar voortgezet onderwijs in Rio de Janeiro op Braziliaanse scholen. Middelbare school: Lycée Français in Rio de Janeiro, Lissabon en Den Haag. Uitwisselingsjaar in de Verenigde Staten (Wellesley Senior High School, Massachusetts).

Projecten en publicaties:

 1. Opzet en begeleiding van een Zoom groep met 27 mensen voor wekelijkse Mini Talks (van 15 minuten) gegeven door de deelnemers. Zie meer hierover op pagina Waarom Regenboog Advies.
 2. Diverse offertes (in 2020) o.a met Sofreco (Parijs) voor EU onderzoeksproject in Zuid Soedan.
 3. Evaluatie van onderzoeksvoorstellen in het kader van Horizon2020 voor de Europese Commissie. Maart 2017.
 4. Trainingen voor buitenlandse vrouwen met een budgetspel. (2015-2016)
 5. Milieuprofielen EU overzeese landen en gebieden (2015).
 6. Faciliteren van een regiodag. over de VN Millenium Doelstellingen. Zie verslag.
 7. Evaluatie rapport van 4 socio-economische onderzoeksplatforms die gefinancierd zijn door de Europese Unie: Innoserv (over innovatie in een aantal sociale sectoren),  SPREAD (over sustainable lifestyles 2050), Familyplatform (over veranderingen en beleid tav gezinnen) en Socialpolis (over sociale cohesie in steden).
 8. Training voor jonge afgestudeerden die 1 of 2 jaar gaan werken in een ontwikkelingsland als Junior Assistant voor de Belgische Technische Cooperatie (BTC nu Enabel). Zie bijvoorbeeld Formation pre depart of Training voor uitzending
 9. Training voor managers van Atos Origin rond interculturele communicatie en samenwerking,  via Schouten en Nelissen, in het Frans. Casablanca: januari en maart 2011. Toulouse: januari 2012. Madrid april 2012.
 10. Avond over Innovatie voor mensen uit het onderwijs, overheid, politiek, natuurorganisaties, landbouw, gezondheidszorg, kunst, ICT, etc. Oktober 2011.
 11. Training ‘Travailler dans un contexte multiculturel” voor Assistants Techniques (uit te zenden ontwikkelingswerkers) voor de BTC- Belgische Technische Cooperatie, nu Enabel. In het Frans.
 12. Les geven, workshops en e-learning over milieu en ontwikkelingssamenwerking, in het kader van de InfoCyclus van de BTC (Belgische Technische Cooperatie, nu Enabel). In het Frans en in het Nederlands. Brussel. 2010-2014.
 13. Ontwerp van een workshop over beter samenwerken bij het maken van duurzame regionale plannen: cursus Ruimte Geven en Delen, nov 2009 en nov 2010.
 14. Advies aan een Hotel in Zeegse over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een natuurgebied. October 2009.
 15. Projectleider van een participatief project over innoverende vrouwelijke ondernemers op het platteland. Voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. 2007-2008.
 16. Kursus gegeven voor ENOVA: “Start je eigen bedrijf”. November 2007.
 17. Interviews met alle stakeholders in een beekdal waar veel investeringen plaatsvinden. Rapportage over de socio-economische baten voor 3 projecten (Hunze Beekdal– Provincie, WaterCost-Europees project, Baten van water– Stichting Natuur en Milieu). 2007- 2009.
 18. Auteur en projectleider van twee studies rond het het financieren van natuurontwikkeling via  public-private partnerships. Voor de Regio Groningen-Assen. 2007- jan 2008.
 19. Projectleider van een studie naar de sociale en economische waarde van de Uitkerksepolder (voor de NGO Natuurpunt, Vlaanderen). 2006 / 2007.
 20. Verantwoordelijk voor het maken van milieuprofielen van de Franse en de Nederlandse overzeese landen en gebieden, voor de Europese Unie en OCTA (Organisation of Overseas Countries and Territories). 2006/2007.
 21. Projectleider van een Interreg-project over transitie van landbouw, mijnbouw, militair gebruik en andere economische activiteiten naar meer natuur in drie nationale parken (in Nederland, Wales, en Vlaanderen) voor de Provincie Gelderland, 2004.
 22. Socio-economische waardering van het project Lonkend Rivierenland van  Staasbosbeheer en Rapport: Methoden voor een verbrede kijk op het niuwe waater”,  60 paginas, samen met Marco de Jong. 2004.
 23. Socio-economisch onderzoek in het gebied van de rivier Taquari in de Braziliaanse Pantanal, i.s.m. ITC Enschede, Alterra (Wageningen), Embrapa (Corumba), Waterloopkundig Instituut (Delft) e.a., 2004.
 24. Opzet en begeleiding van het project: ‘Het Zwin- een economisch perspectief voor het natuurgebied’, voor Rijkswaterstaat en Alterra, 2002
 25. Rapport: “Overzicht reacties op vragenlijst Verzuring en Economie voor VROM workshop “Natuurbaten van verzuringsbeleid”, Alterra, februari 2002, 40 paginas.
 26. Opzet, leiding en rapportage van twee projecten over de rol van bos en natuur voor de regionale economie (met toepassing in twee regio’s; de Kempen en de Achterhoek) voor Alterra, Ministerie van LNV en Provincies Gelderland en Noord-Brabant, 2001
 27. Analyse van het effect op duurzaamheid van EU regionale fondsen op 19 regio’s in Europa (eigen cases: Gelderland, Antwerpen), voor GHK en EU DG Regio, 1999-2000.
 28. EERDERE publicaties, zie volledige publicatielijst

Lezingen/ colleges/ workshops / internationale bijeenkomsten:

 • Diverse lezingen over innovatie op het platteland voor vrouwelijke ondernemers n.v.a. eigen onderzoek (in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid). Mei 2008, januari 2009, juli 2011, juni 2013.
 • Lezing over het Onderzoek naar vrouwelijke ondernemers op het platteland en faciliteren van een sessie over “Welk capitaal heb jij als onderneemster: fysiek/ mentaal/emotioneel/spiritueel en Wat hebben we nodig om uit de crisis te komen”, voor een bijeenkomst van Stichting Netwerk OVGO (Ondenemende Vrouwen Groningen Ommerland), 7 juni 2013.
 • Forumlid bij een Politiek Café over “Hoe gunstig is het economisch klimaat van Assen vor ondernemers?”, georganiseerd door PvdA, VVD, CDA en Commercieel Centrum Assen, Van der Valk Hotel, Assen, 2 maart 2009.
 • Diverse trainingen over “Beter omgaan met geld”, met behulp van het Budgetspel, zie workshops  en demonstraties,  Ook voor het Opleidingshuis Drenthe, 8 april en 7 mei 2008.
 • Cursus gegeven over “Maak werk van je wens”, in het kader van het project Werk Zat van de Bibliotheek Smilde, 21 febr en 4 maart 2008.  link 
 • Lid van de Toekomst Panel bestaande uit 12 leden, ingesteld door de gemeente Assen om mee te denken over de toekomst van de stad, november 2007  t/m nov 2008.
 • Faciliteren/voorzitten van een internationale conferentie over biodiversiteit en gender, Alterra, Wageningen, mei 2007.
 • Deelname aan de Dag van Europa, Provincie Drenthe, 24 mei 20017.
 • Workshop gegeven over “De Boswachter en het Publiek – Wat weten we over de bezoeker, wat kunnen we ermee?” voor boswachters en medewerkers van bezoekerscentra van regio Zuid van Staatsbosbeheer, Tilburg, 11 jan 2007.
 • Workshop gegeven over “De Boswachter en het Publiek- Wat weten we over de bezoeker, wat kunnen we ermee?”, voor boswachters van regio Oost, Staatsbosbeheer, Nunspeet, 31 januari 2007. 
 • Les geven over Multifunctionele Platteland, voor de Cursus Multifunctionele Platterlands-ontwikkeling, Wageningen Business School, jan. 2005 en febr. 2006.
 • Workshop gegeven over “De Boswachter en het Publiek– Wat weten we over de bezoeker, wat kunen we ermee?” voor boswachters van regio Noord van Staatbosbeheer, Oenkerk, 12 december 2006.
 • Workshop gegeven over  “De Boswachter en het Publiek– Wat weten we over de bezoeker, wat kunen we ermee?” voor boswachters van regio West van Staatbosbeheer, Amsterdam, 7 december 2006.
 • Opening en Dagvoorzitter van de seminar “Kennis voor Ontwikkeling” ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Vereniging Nedworc (Networking in Development Cooperation), Utrecht, 17 november 2006.
 • Lezing over de transitie naar meer natuur in drie Europese regio’s, Europese Summer Conference over ‘Parks on the Move’, Provincie Gelderland, Arnhem, juni 2006.
 • Voorzitten van een internationale workshop met boeren- en andere organisaties uit 7 verschillende Europese regio’s, over financieringsvormen van hun werk in het kader van het EU Interreg project ‘Farmers for Nature’, Borger, november 2005.
 • Lezing over de baten van regionale samenwerking tussen drie Europese regio’s (Interreg project ‘Boundless Parks, Naturally!’), European Conference Nature Conservation, september 2005.
 • Deelname aan het IAF (International Association of Facilitators) Congres over “Facilitation is Fun”, Antropia, Driebergen, 20 juni 2005.
 • Faciliteren van een brainstorm en gesprek met leden van de Woongroep de Linden, over Toelating van nieuwe belangstellenden en leden, Assen, maart 2005.
 • Ontwerp van een wervende brochure voor de Woongroep de Linden, Assen, maart 2005.
 • Lezing over “Ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde” gebaseerd op haar onderzoek “Lonkend rivierenland” op de bijeenkomst georganiseerd door Staatsbosbeheer over de Lingewaarden, Lent, 2 februari 2005. zie link
 • Workshop gegeven over en met het Findhorn Transformatiespel, Werkconferentie van IAF-Benelux, Antropia, Driebergen, 14 sept 2004.
 • Demonstratie van het Transformatiespel voor de Benelux-bijeenkomst van de International Association of Facilitators, Institute for Cultural Affairs, Brussel, september 2004.
 • Masterclass over landschappelijke inpassing van bedrijfsterreinen voor de provincie Zuid-Holland, 29 juni 2004.
 • Faciliteren van een internationale onderzoekers bijeenkomst over ‘Predators, their management and their impact on nature and society’ voor Alterra en het Fauna Fonds. Wassenaar, 13-14 mei 2004.
 • Lezing over ‘Economische kansen van het landelijk gebied in samenhang met behoud en versterking van de natuur”, voor de Voorjaarsvergadering van de Zeeuwse Milieufederatie, over ‘Economie en ecologie van de groen blauwe oase”, Goes, 11 mei 2004. zie link 
 • Presentatie over “Baten van ‘Goed’ water”,  over eigen onderzoek in de Hunze vallei en over de EU Kaderrichtlijn Water, voor een werkgroep van statenleden, Provincie Assen, april 2004.  zie link
 • Faciliteren van een workshop over “Wensen van Mensen” met de video “Mijn stukje Natuur” bij de feestelijke opening van het nieuwe gebouw van het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu), Culemborg, 21 april 2004. zie link
 • Voorbereiding, faciliteren brainstorm rond “Waarden” en verslag van het Adviseursnetwerk van de Cooperatie Stadteland, Barneveld, 28 april 2004.
 • Lezing over ‘Kunnen economie en natuurbehoud samengaan’ bij de presentatie van het boek ‘Natuurbeheer in Vlaanderen’, georganiseerd door Argus vzw , KBC Bank en Davidsfonds (België), 19 maart 2004.
 • Les over ‘The value of nature for the regional economy’ voor buitenlandse studenten van het Christelijke Agrarische Hogelschool, Dronten, februari 2004.
 • Les over de economische waarde van natuur in een regionaal perspectief, voor een cyclus over Plattelandsontwikkeling en Multifunctionaliteit, Wageningen Business School, januari 2004.
 • Begeleiding van een proefavond met consumenten en bedrijven ten behoeve van een marktstudie rond Nederlandse streekproducten, voor Stichting Streekproducten Nederland, Rotterdam, november 2003.
 • Lezing over “Bestaand en lopend onderzoek naar recreatie in de natuur” voor Recreatiemiddag “Ontmoeting van Vragers en Aanbieders van onderzoek naar natuur en recreatie” voor Alterra, Ministerie LNV en Natuurplanbureau, Utrecht, 25 september 2003. zie link
 • Lezing over “De economische waarde van natuur en landschap in de Graafschap”, bij de feestelijke opening van het nieuwe gebouw van de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt, Vorden, 5 september 2003. zie link
 • Lezing over de maatschappelijke vraag naar natuur voor (vrijwillige) natuurbeheerders van de Belgische Vereniging Natuurpunt, Ekeren, september 2003.
 • Lezing over socio-economische analyse van natuurgebieden, Pantanal (Brazilië) voor Alterra, Embrapa, Interamerican Bank, augustus 2003.
 • Presentatie van het GIOS (Groen in en om de stad) project in Wijk en Wouden op een landelijke conferentie over Buitenstad, van de NIROV, juni 2003. zie link
 • Lezing over ‘Socio-economische aspecten en trends in het landelijk gebied’ voor de Commissie Onderwijs-Bedrijfsleven van het Kennis en Communicatiecentrum Aequor, Ede, 14 mei 2003.
 • Mede-organisator en discussieleider over Vraag en Aanbod van Natuur in het land van Wijk en Wouden, samen met WLTO, Agrarische Natuurverenigingen en Staatsbosbeheer, Zoeterwoude, 28 mei 2003.
 • Faciliteren van een sessie in de workshop EKSTER (Economische Kosten en Ecologisch Rendement), Alterra, Wageningen, 21 mei 2003.
 • Faciliteren van een bijeenkosmt over “Bouwstenen voor een vernieuwde en actievere samenwerking” van de ‘groene groepen’ die samenwerken in het Natuuractiviteiten centrum de Koppel, Hardenberg, 27 maart 2003.
 • Presentatie over “Economisch Onderzoek” op de themadag “Bij Kennis Komen” van het ministerie LNV- directie Oost, Wageningen, 12 december 2002.
 • Lezing over (actie)onderzoek voor de themadag ‘Bij Kennis komen’ van het Expertise Centrum van het Ministerie van LNV en de Afdeling Onderzoeksstrategie van Wageningen Universiteit en Research, t.b.v. medewerkers van het Ministerie LNV, Regio Oost, december 2002.
 • Lezing over de waarde van bos en natuur, symposium Alterra, KNBV, ProBos, LNV, Utrecht, September 2002.
 • Organisatie van een symposium over de Waarde van Natuur en lezing over rol van bos en natuur in de regionale economie, Alterra, Wageningen, juni 2002.
 • Inleiding en discussie begeleiden met de video “Mijn stukje natuur” op de Miniconferentie Doelstellingennota, Geldersch Landschap en Kastelen, Laren (gem. Lochem), 22 maart 2002.
 • “Baten van verzuringsbestrijding nader beschouwd”, lezing op nationale workshop en tekst in Annex VI van het rapport voor het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, DGM Klimaatverandering en Industrie, over “Natuurbaten verzuringbeeid- Verslag Nationale workshop en voorstellen vervolgonderzoek”, 7 februari 2002.
 • Organisatie en leiding van openbare discussieavonden in de Kempen en in de Achterhoek over natuur en de lokale economie, 2001.
 • Opzet en leiding van workshop met Wageningse experts, voor de taskforce Waardevol landbouw, juni 2001.
 • Organisatie voor Alterra, met ECNC, van een internationale workshop over Nature in Mind, Wageningen, november 2000.
 • Organisatie en leiding van een workshop met lokale en regionale bestuurders over de resultaten van een Alterra-project (Rol van bos en natuur in de regionale economie), Wageningen, december 2000.
 • Organiseren en faciliteren van een workshop voor ambtenaren van kandidaatlanden over opzet van succesvolle milieuprojecten, samen met Jim Campbell (Institute of Cultural Affairs), op verzoek van de Europese Commssie, DG Milieu, in het kader van het project PEPA (Priority Environmental Projects for Accession”, Brussel, maart 2000.
 • Voor ECOTEC: ontwerpen en geven van een training in het kader van een EU – LIFE project over (EMAS) europees milieumanagement en auditingsystemen, voor 5 Europese steden. Brussel, 16-17 maart 2000.
 • Voor een MBA cursus op de United Business Institutes: 2 cursussen gegeven over interculturele communicatie, Brussel, met Prof. Paul Pilavachi. 1999.
 • Voor de Europese Commissie (DG milieu): training voor EU-ambtenaren over Interculturele en man-vrouw communicatie, samen met Prof. Paul Pilavachi (United Business Institutes), Brussel, 25 October 1999.
 • Lezing gegeven over “Eco-businesses, Environment and Employment” op een regionale conferentie in Spanje, over “The environment in Europe: Research, Technology Transfer and Employment”, georganiseerd door Innovation Relay Centre Gallaecia and FICYT (Fundacion para el fomento en Asturias de la Investigacion cientifica aplicada y la technologia”, Oviedo, Asturias, 7 October 1999.
 • Deelname aan een Seminar over “Econometrie en Consultancy: Supplementair of Complementair?” georganiseerd door PriceWaterHouseCoopers, Rotterdam, 26 maart 1999.
 • Organisatie van een internationale conferentie over Environment and Employment, voor de Europese Commissie en Europees Parlement, 26-27 mei 1997.
 • Organisatie van een training voor Europese Commissie ambtenaren over Cost-Benefit studies van milieubeleid, Brussel, o.a. met Jos Delbeke en David W. Pearce, 1996.
 • Deelname aan een International Symposium over “Operationalization of Remote Sensing”, ITC (International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences”, Enschede, April 1993.
 • Forumlid voor een Bijeenkomst van de FNV over Haar Functie is leidinggeven, Amsterdam juni 1989, nav Helena’s Onderzoek naar vrouwen in leidginggevende posities voor OPZIJ, see link
 • Training van Portugese ambtenaren over Europees beleid, met name over landbouwbeleid, Instituto Nacional de Administração (National Institute for the Public Administration), Lissabon, tussen 1981 en 1986.
 • Deelname aan een Europees Seminar georganiseerd door het VN Bureau in Geneve, over “The changing roles of men and women in Modern Society: Functions, Rights and Responsibilities”, Groningen, maart-april 1977.
 • Begeleiding van studenten die actieonderzoek deden naar vrouwenarbeid, Sociologisch instituut, Rijksuniversiteit Groningen, 1976-1978.

Overzicht werkervaring

Febr 2003- eind 2020Zelfstandige ondernemer, directeur van Regenboog Advies.
2000- 2003Projectleider bij Alterra, Wageningen universiteit. Team: Beleidsprocessen, Afdeling: socio-economische-bestuurlijke studies.
1998- 2000Zelfstandig onderzoeker en trainer, directeur van ECONO & ECOLO (Brussel) en geassocieerd senior consultant van ECOTEC (Brussel en Birmingham, nu onderdeel van Ecorys). Diverse (milieu)onderzoeksprojecten voor de EU en trainingen/cursussen.
1989-1998Europese Commissie- DG Onderzoek en DG Milieu: Consultant / tijdelijk ambtenaar voor diverse projecten, o.a. behoud van de Amazone (met de Wereld Bank), Europese certificering van hout, internationale onderhandelingen over duurzaam bosbeheer (UNCED in Rio, ITTO, ministeriële conferenties over Europese bossen), kosten-batenstudies en studies + conferentie over milieu en werkgelegenheid.
1986-1989 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Den Haag: Toekomstgericht onderzoek en rapportage aan regering en parlement, o.a. over Economie en Milieu (Ruimte voor Groei) en Europese Integratie (Financiering van de Europese Unie  , Onvoltooide integratieMonetaire integratie ) . 
1982-1986Instituto Nacional de Administração (INA) Portugees Instituut voor Openbaar Bestuur, Oeiras: Onderzoekster en docente over Europese integratie.
1978-1981Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO), Amsterdam: Verantwoordelijk voor beleid en financiering van onderzoeksprojecten en van vrouwenprojecten.
1976-1978 Rijksuniversiteit Groningen, Sociologische Faculteit: Docent en wetenschappelijk medewerker (economisch) actie onderzoek o.a. vrouwenstudies. Samengewerkt met o.a. student assistent Jeanne de Bruijn en Prof. Ger Harmsen.

Andere professionele activiteiten

1996Bezoek aan EU-gefinancierde projecten in het Amazonegebied met EU Milieu Commissaris Mw.  Ritt Bjerregaard.
1991Evaluatie van het DGIS import-steunprogramma aan Kaap Verdie, met het Nederlands Economisch Instituut (NEI).
1986-89Project/beleidsevaluaties voor de NCO (Nationale Comissie Ontwikkelingssamenwerking).
1975Arbeidsmarktanalyse voor de Emancipatie Commissie, Rijswijk.
1974Statistisch werk ten behoeve van een eerste ‘Atlas van de Vrouw’ voor het Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk.

Talen

Nederlands, Engels, Frans, Portugees (allemaal vloeiend), Spaans (passief)

Andere opleidingen/gevolgde cursussen:

 • OECD Blue Sky III conference on “Informing Science and Innovation Policies- Towards the next generation of Data and Indicators”, Ghent, 2016.
 • Maken van E-learning modules voor de worskhops die Helena gaf in het kader van Infocylus over duurzame ontwikkelingssamenwerking voor Enabel- Universite de Liege- 2009-2010.
 • Team workshops met Syntens, over Innovatie Groei Model van de KvK. 2009 en 2010.
 •  Workshop “Your Best Year Yet” door Franciska Dekker van Tiara International, Wageningen, 2004.
 • “Omgaan met Pers en Media” door Bureau Quintrix, Wageningen, 2002.
 • “Dealing with Uncertainty in Environmentsl Management” door European Science Foundation, RIVM en ICIS. Maasticht, november 2000.
 • The Art of Facilitation (1998), TOP = Techniques of Facilitation and Participation (1997), Multi Cultural Awareness (1998) door Institute of Cultural Affairs, Brussel.
 • Tools, Methods and behaviour to promote environmental integration (1997), Strategic environmental impact assessment (1996), Environmental impact assessment (1995) door Environmental Resources Management (ERM), Brussel.
 • Public Speaking (1998) door ‘Go4It‘, Brussel.
 • International Executive Leadership Programme for Women, Kontura International (Sweden) and Management Centre Europe (MCE), Brussel, 1998.
 • Lifestyle Simplification LAB, Institute of Cultural Affairs, Brussels, 1996.
 • Planning Effectiveness, Management Centre Europe (MCE), Brussel, 1995.
 • International Symposium on “Operationalization of Remote Sensing”, ITC (International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences”, Enschede, 19-23 April 1993.
 • Training Seminar: European Policy-making, European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, 10-21 september 1984.
 • Management by Objectives, door Staatskonsult Projektstyrnung (Sweden), Lissabon, 1985.