Workshop voor CLM

Helena (Imminga) Berends van Regenboog Advies vertoonde de video “Mijn stukje Natuur” voor een workshop over ‘Burgers in beeld’ georganiseerd door het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) in Culemborg.

Daarna faciliteerde ze de discussie met de ORID methode, waarbij de kijkers achterelkaar vragen krijgen als: wat zag, wat raakte je, wat leerde je en ga je je eigen werk nu anders doen?

CLM kantoor

Dit kantoorgebouw (Panta Rhei) is onderdeel van de ecologische woon-werkwijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. Het is een multifunctioneel gebouw met minimale milieubelasting en maximale belevingswaarde voor gebruikers en passanten. Eco-maatregelen vinden we terug in het waterbeheer (geïntegreerd met wijkvoorzieningen), het energie- en materiaalgebruik en de inrichting.

Deze bijzondere wijk ligt bij het station en rondom een waterwingebied met watertoren.

Referenties: Ir. Rita Joldersma (toen projectleider bij CLM).

Laat een reactie achter