Workshop Ik en mijn Bedrijf (voor vrouwen)

Helena Imminga-Berends hield een presentatie over haar onderzoek naar Vrouwelijke Ondernemers op het Platteland voor een bijeenkomst van Vrouwelijke Ondernemers in Lelystad. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Netwerk ‘Flevolandse Zakenvrouwen met Pit’, de Jonge Agrarische Vrouwen (JAV) en de Land en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord) en haar Netwerken (Vitaal Vrouwelijk Ondernemerschap Stad en Land). Er waren verschillende workshops en een plenaire sessie.

Zie de Uitnodiging bijeenkomst Flevoland

Aan de workshops werkten mee o.a. de Kamer van Koophandel, Syntens, Career & Kids en Style Colour.  Op de plenaire sessie hield Helena Imminga-Berends van Regenboog Advies haar presentatie over haar onderzoek naar  Vrouwelijke ondernemers op het platteland. Dit onderzoek werd gedaan op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Na een levendige discussie over de gepresenteerde bevindingen, was er ook nog een gesprek met Annemarie Jorritsma, ex-minister en op dat moment burgemeester van Almere.

Artikel in krant

Laat een reactie achter