CURSUSSEN, TRAININGEN, LEZINGEN…

1- Voor optimaal communiceren en samenwerken:

* Gefaciliteerde bijeenkomst over de Millenium Doelen van de VN
*
Cursussen interculturele communicatie in Nederland
* Cursus Ruimte Geven en Delen- voor betere samenwerking in regio’s
*
Workshops “Kijk ook naar wat de bezoeker wil” voor boswachters van Staatsbosbeheer
*
Workshop vraag en aanbod natuur in Wijk en Wouden- Beter dialoog tussen boeren, bewoners en bedrijven in een zelfde gebied
*
Masterclass over landschappelijke inpassing van bedrijfsterreinen
*
Lessen over duurzame plattelandsontwikkeling
*
Social learning t.a.v. landbouw- en ruralenetwerken

2- Idem, internationaal:

* Formation interculturelle pré- départ
*
Training (in English and French) in intercultural communication

* Workshops on sustainable development 
*
Using participatory methods teaching sustainable development
*
Bessere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Niederlanden
*
Trainingen interculturele communicatie
*
Video over het werk van consultants in IS- internationale samenwerking
Cursus Milieu en Ontwikkelingssamenwerking
*
Lezing over de baten van regionale samenwerking tussen Europese regio’s
*
Europese Conferentie ‘Parks on the Move’
*
Internationale workshop over natuur en cultuur
*
Lessen voor internationale studenten
*
Training voor ontwikkelingswerkers
*
Training voor uitzending naar ontwikkelingslanden
*
Internationale workshop over beheer van wilde natuur

3-Workshops met de video ‘Mijn stukje natuur’:

*Presentatie voor een bijeenkomst van de KNHM
*Presentatie voor het Geldersch Landschap en Kastelen
* Presentatie voor CLM (Centrum voor landbouw en Milieu)

4- Over vrouwelijke ondernemers o.a. op het platteland:

*Workshop Ik en mijn Bedrijf
*Workshops voor vrouwen over ‘economie’
* Voor LTO en Zakenvrouwen Flevoland
*Voor vrouwelijke ondernemers in het noorden
*Europese workshop over gender en behoud van  biodiversiteit

 5- Over de economische waarde van natuur:

Internationale bijeenkomst over financiële steun aan ‘Farmers for Nature’
*
Workshop over Natuur en Recreatie
*
Lezing over de diverse baten van nieuwe rivieren
*
Lezing over de waarde van natuur in Zeeland
*
Lezing over de economische waarde van natuur in de Achterhoek
*
Lezing over de EU Kaderrichtlijn Water
*
Lezing over de  Economie van het natuur-, bos- en landschapbedrijf

6- Overige:

* Workshops en budgetspel over geld
* Workshop over het Transformatiespel
*Gewone burgers en hun droom voor hun Pantanal
* E-learning over milieu en ontwikkelingssamenwerking

Laat een reactie achter