Wat doet Regenboog Advies?

Lezing Helena Berends- Parks on the Move Conference

Regenboog Advies begon twaalf jaar geleden als een bureau dat onderzoek doet naar de socio-economische waarde van natuur, dat toen erg nieuw was. We brachten natuurbehoud en economische baten met elkaar in verband en niet als tegenpolen. Dat doen we nog steeds! Meer

Met een operationeel concept en methoden voor het meten van duurzaamheid, laten we zien dat de drie aspecten van duurzaamheid echt samen gaan: behoud van natuur, economische haalbaarheid en sociale wenselijkheid.

In de loop der tijd is het bureau en het werk uitgebreid naar twee andere terreinen: cursussen/trainingen geven (meer...) en spellen/ evenementen (meer..) omdat veranderingen niet alleen met onderzoek bereikt worden.

Deelnemers Infocyclus

Vanwege de internationale achtergrond van de oprichtster van het bureau, Helena Imminga-Berends, werden we ook meer betrokken bij trainingen in het buitenland (België en Marroko) en bij internationale projecten.

Onze producten zijn dus:

– Onderzoek, advies en trainingen over de economische waarde van natuurprojecten. Meer..

Enquête rond beleving van gebieden

– Les geven en presentaties geven over milieu en ontwikkelingssamenwerking. Meer en Meer

– Trainingen in interculturele communicatie. Meer..

– Het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van spellen en evenementen zoals een budgetspel en tuinwedstrijden. Meer..

Geef een reactie