Waarom heten wij REGENBOOG ADVIES?

Wij kozen de symbool van de regenboog vanwege de interdisciplinaire en multiculturele benadering van ons werk.

1- Duurzaamheid – We brengen MILIEU, ECONOMIE en WELZIJN bij elkaar in onze projecten. Of te wel: verschillende ‘kleuren’ en benaderingen. We deden dat in de  Veluwe, Achterhoek en Kempen,  BetuweHunze vallei, in de Pantanal (Brazilië) en Uitkerkse polder (in België). We laten zien dat investeren in meer natuur en een beter milieu goed is voor de economie en voor mensen. 

Helena Imminga- Berends, milieu-econoom en oprichtster van Regenboog Advies begon daarmee voor het eerst bij de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) waar  ze meewerkte aan een rapport voor de regering over Ruimte voor groei). Het was toen niet ‘gewoon’ om te geloven dat behoud van natuur en milieu samen konden gaan met duurzame welvaartsgroei. Maar dat liet de WRR wel zien.

Helena werkte vervolgens 10 jaar als milieu-econoom bij de Europese Commissie in Brussel. Daar maakte ze bijvoorbeeld de eerste Europese database van bedrijven die (toen al, in 1997) bezig waren met het combineren van milieuverbetering en sociaal en economisch welzijn. Eco-industries database.

Daarna, bij de Universiteit Wageningen, werkte ze verder aan het zichtbaar maken dat investeren in natuur ook sociale en economische baten heeft. Zie o.a. originele rapporten over de gebruikswaarde van natuur en de economische baten van natuur .

2- Multiculturele benadering. In onze projecten brengen wij ook ‘culturen’ bij elkaar met trainingen in interculturele communicatie, voor jongeren, managers  en vrouwen. Helena Imminga-Berends van Regenboog Advies geeft deze trainingen vanwege haar internationale achtergrond en werkervaring in 5 verschillende landen (Nederland, V.S., België, Portugal en Brazilië).

3- We werken zowel met kwantitatieve modellen als met spellen! We hebben een Budget Spel ontwikkeld en we gebruiken het Transformatie Spel bij coaching en workshops.

MINI TALKS In 2020, toen covid19 ons binnenshuis hield, stopte al mijn werk met groepen en begon ik een zoom project: Mini Talks, waarbij zo’n 25 (mijn) vrienden elkaar leerden kennen doordat ze om de beurt een Mini Talk hielden over iets dat hen boeide: een boek, een ontdekking, een overtuiging, een belevenis, een activiteit, een reis, een woonvorm, etc. Elke 2 weken bood iemand zich aan om maximaal 15 minuten een Mini Talk te verzorgen. Daarna reageerden deelnemers vanuit henzelf. Zonder discussie/ debat/ oordelen gaf het ons inspiratie en fun. Stuur een mail naar helena@regenboogadvies.nl als je meer wilt weten.