Transformatiespel

Het spel van een deelnemer

Helena Imminga-Berends van Regenboog Advies gebruikt vaak het Transformatie-spel bij trainingen rond samenwerken, acquisitie, een nieuw begin maken, etc.

2 van vier spelers

Het is een krachtig spel, oorspronkelijk ontworpen op Findhorn. Het is zeer nuttig voor het inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en belemmeringen, op weg naar een door jezelf geformuleerd doel. Zo’n doel moeten de deelnemers zelf formuleren en daar nemen we de tijd voor. Ervaring laat dit soort doelen zien: ik wil meer klanten krijgen, ik wil mijn bureau  opruimen, een goede website hebben, een betere relatie met een collega, klant of  baas, etc).

Het spel duurt een halve dag (of een hele dag als men dat wil) en wordt met 4 deelnemers gespeeld. Helena gebruikt soms een een kortere versie in haar andere  trainingen.

Een van de deelnemers aan het spel schreef haar impressies op: Impressie

Begeleiding bij het spel is belangrijk zodat de spelers zich kunnen concentreren op hun doel en maximaal hun energie kunnen gebruiken om te reflecteren over kwaliteiten die ze gaan inzetten voor het bereiken van hun doel, dan wel over mogelijke belemmeringen op weg naar dat doel.

Kan de boodschap op een kaart waarop een kwaliteit staat, mij helpen voor het bereiken van mijn doel? Of leert de kaart waarop een mogelijke belemmering op staat mij ook iets leren ivm mijn doel?

De begeleiders houden een logboek bij zodat spelers later kunnen terugzien hoe het spel verliep, waar de hoogte- en draaipunten lagen en hoe dat in zijn werk ging door eigen of andermans toedoen.

Onder goede begeleiding en met interessante internationale deelnemers, speelde Helena zwlf dit spel (gedurende 4 dagen!) op Findhorn (Schotland). Het spel en de spelers maakten haar duidelijk dat ze haar vitaliteit, creativiteit en geloof in samenwerking beter in een kleine (eigen) zaak kon ontwikkelen dan in grote, vrij bureaucratische organisaties waar ze eerder werkte (Brussel, Wageningen). Dat was het begin van Regenboog Advies!

Helena gaf diverse workshops samen met Simon Koolwijk van Facili .

Laat een reactie achter