Training voor uitzending naar ontwikkelingslanden

6 jaar lang gaven Helena Imminga-Berends van Regenboog Advies en Jos Coumans van Baco consult twee maal per jaar een 5-daagse training aan jonge Belgen die uitgezonden worden naar een ontwikkelingsland.

3 Junior Assistants

De jongeren gaan werken in het kader van het Junior Programma programma.bestaande projecten van de Belgische Technische Coöperatie (BTC, nu Enabel)

Helena trainde de Franstalige groepen en Jos de Nederlandstaligen. In sommige jaren deden ook Wim Nijssen en Rita Joldersma mee met een Nederlandstalige groep.

Marie Lesenfants, Gino Aufiero, Xavier Tezzo

De training heeft als doel het aanleren (en spelen) met 5 competenties: (1) houding en gedrag, (2) communicatie, (3)  conflictvoorkoming, (4) stressbeheer en  (5) probleemoplossend vermogen, dit alles in een multicultureel context. Er wordt participatief en met rollenspelen gewerkt.

Zie de fotos van een van de sessies.  Formation pré-depart 2012

Een subgroepje aan het werk

Geef een reactie