Social learning rond landbouw- en plattelandsnetwerken

In het Europees project LEARNing, over Europese landbouw- en rurale netwerken, werken acht verschillende Europese landen samen. Het project beschrijft en analyseert hoe leerprocessen verlopen in verschillende netwerken in en rond de agrarische sector.

Helena (Imminga) Berends van Regenboog Advies deed tweemaal mee in zogenaamde Ronde tafels waar ervaringen met plattelandsontwikkeling werden gepresenteerd en bediscussieerd.

Coördinatoren van het project zijn o.a. Janice Jiggins, Niels Roling, Jet Proost, Severine van Bommel. Vanuit Groot Brittannië doet bijvoorbeeld de Open University mee met een project over Communities of Practice op het platteland.

Referenties: Jet Proost en Severine van Bommel.

Laat een reactie achter