PUBLICATIONS LIST HELENA IMMINGA- BERENDS

 Publications by Helena Imminga-Berends, under several headings:

1- On EU Policies

2- On Gender issues

3- On Environmental Economics and Economic Valuation Projects

4- On Other Issues

1- RELATING TO EU POLICIES:

“Environmental Profiles for EU Overseas Countries and Territories (OCTS)”, Regenboog Advies, Assen, 2015. For Europe Aid, in collaboration with Prospect C&S (Belgium) and Eco Sphere (Portugal). Co-author: Jose de Bettencourt. ( 25 country / territory reports, 5 regional reports, one final report and one booklet, in EN an FR.). see link in English  and in Dutch:  see link

“Environmental profiles of EU Overses Countries and Territories”, Regenboog Advies, Assen, 2007.  For EuropeAid, in collaboration with NIRAS (Denmark) and Sofreco (France). Co-author: Jonathan Pearse. (25 country and territories reports, Incl. 5 regional reports and final reports in FR and ENG). see link

“Review of 4 social (research) platforms financed by the EU between 2007 and 2013”, Regenboog Advies for EU DG Research, 2014. See link

“Transition to Nature in three European regions”, Regenboog Advies, Wageningen, 2005. (As part of an EU Interreg project „Boundless Parks, Naturally!). See link

«Pantanal-Taquari: Tools for decision making in Integrated Water Management”, Regenboog Advies in collaboration with Wageningen University (Alterra), Embrapa (Brazil) , ITC, Delft Hydraulics, Arcadis. April 2005. See link

“The Contribution of the European Structural Funds to Sustainable Developmnt- Case Study: the City of Antwerp”, part of a larger project with 19 case studies for the European Commission (DG Regio) coordinated by GHK- United Kingdom. October 2002.

“The Contribution of the European Structural Funds to Sustainable Developmnt- Case Study: Gelderland, the Netherlands”, part of a larger project with 19 case studies for the European Commission (DG Regio) coordinated by GHK- United Kingdom. October 2002.

Commissioning and guidance of the following studies and reports, for DG- Environment (European Union):

– On the EU eco-industry’s export potential, 1999.

– Climate Change and Employment in the European Union, Climate Network Europe, 1998.

– An estimate of eco-industries in the European Union 1994, door Bipe Conseil, IFO, Ecotec, Eurostat, 1997.

– Data base on eco-industries in the European Union, 1997.

“The needs and possibilities for co-operation between selected advanced developing countries and the EC in the field of Science and Technology- Case study Brazil”, report for the European Commission, DG XII- SAST (Strategic Analysis in Science and Technology), 1990, 75 pages.

Contributions to several reports of the Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR), The Hague, the Netherlands:

– “European Monetary Integration: Four Visions”, report V-66, 1989.

– “Financing the European Community”, 32nd. Report to the Government, 1988.

– “Scope for Growth- Threats to and opportunities for the Dutch economy in the next ten years”, 29th. Report to the Government, 1987.

“De financieringsproblematiek van de Europese gemeenschap”, Beleid en Maatschappij, nr. 6, 1987, p.282-3. Co-author: Y. Starrenburg. (Article on the EU financial problems and solutions)

“As ajudas da CEE destinadas à reestruturação da agricultura através do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA)”, Instituto Nacional de Administração, Oeiras, Portugal, 1984. (Publication of the Studies Centre of the National Institute of Public Administration in Portugal on EC support for agricultural restructuring, through the European Agricultural Fund)

“Aspectos da Política Agrícola Comum da CEE”, Instituto Nacional de Administração, Oeiras, Portugal, 1983, 21 pages. (Elements of the Common Agricultural Policy).

“Portugal entre o Norte e o Sul, namorando a CEE”, Expresso, 30 January 1982, page 14. Co-author: Bert Ernste. (Article on Portugal, between the North and the South, flirting with the EU).

“De NCO als financier van onderzoeksprojecten”, Wetenschap en Samenleving, nr. 7/8, 1979, pp. 32-43. (Article on NCO’s (Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking) aid to research projects).

2- Relating to GENDER ISSUES  please see also: Vrouwenstudies and the list of Helena’s publication available at ATRIA: catalogue

Faciliteren van een workshop over “Hoe blijf ik financieel balanceren” voor (Vrouwen) Netwerk Vitaal Platteland in het Oldambt, Hotel Resort Landgoed Westerlee, 21 januari 2009.

A participatory study on new (sustainable) women’s initiatives in rural areas, for the Dutch Ministry of Agriculture and Nature: “Ondernemende vrouwen op het platteland”. May 2008. See link

Results of an empirical study on women managers: “Vrouwen: De beste chefs- De uitkomsten van het Opzij-onderzoek naar vrouwen en carrière”, Opzij nr.1, 1989, pag. 19-25. see link article and see link report

“Gelijkheid in gebondenheid- Levert het voor gehuwde vrouwen wat op om buitenshuis te gaan werken?”, Intermediair, jaar 25, nr 8, 24-2-1989, pag.17.

 “Ouders moeten ook werken- Er gaat voor kapitalen verloren aan know-how en arbeidskracht door gebrek aan adequate kinderopvang”, Intermediair, jaar 25, nr. 24, 16-juni-1989, pag. 13.

Deelname aan Ronde tafelgesprek  tijden het FNV Symposium over “Haar functie is leidinggeven”, Jaarbeurs Congrescentrum Utrecht, 4 april 1989.

Intern rapport: “Onderzoeksmethoden voor het probleem van de verzelfstandiging van jongeren na 1990 met nadruk op inkomensaspekten”, voor Emancipaitie Raad, 23 paginas, febr 1987.

Intern rapport: “Onderzoeksopzet voor een eerste berekening van de kosten en baten van individualisering van bijstandsrechten na 1990, beginnend met de dan achtien jarigen”, voor de Emancipatie Raad, febr 1987, 8 paginas.

Kwantitatieve gevevens/ bijlage bij de lezing van Mieke Kirkels (Ombudsvrouw) op de Bijeenkomst over “De Volgende Stap: een baan voor her-intreedsters”, georganiseerd door het Landelijk Steunpunt Vrouw en Werk en de Stichting Landelijke Ombudsvrouw, Utrecht, 22 october 1986, pag. 46-51.

Article on the history of women’s work: “Vrouwenarbeid door de eeuwen heen”, in Contour- YWCA blad, september nr 9, 1984, pag 151-155.

“Krokodilletranen over vrouwenarbeid”, NRC 2-mei-1981, pag ?. Over een artikel van Marga de Bruyn -Hundt “Man en vrouw samen minder dan man en vrouw alleen”, NRC 13-april-1981.

Article on the support given by the NCO to NGOs that give information on women in the Third World: “Voorlichting en bewustwording t.a.v. vrouwen in de Derde Wereld” in Internationale Spectator, juni 1980, pag 352-357.

Report on a meeting of women who work in international solidarity NGOs: “Vrouwengroepen Globaal- Ontmoetingsdag derde-werld-vrouwengroepen”, georganiseerd door de Taakgroep Vouwen van de NCO (Helena Berends, Els Besse, Carolien Heikens, Topaas de Boer, Ina Baayens, Mia Berden e.a. ) 1 maart 1980.

Chapter on the lack of attention for house work in traditional economic theories:  “Economische theorie en huishoudelijk werk” in Economie van de huishoudelijke werk?, Studium Generale Rotterdam en uitgeverij Futile, 1980, pag 31- 38.

Article on the history of women’s work: “Vrouwenarbeid door de eeuwen heen” in Keesings Reflector, jaar 21, nr. 6, februari 1980, pag. 164- 166.

Article on women’s studies and Helena’s work at the University of Groningen: “Vrouwenkollektieven komen eindelijk op gang- V.E.C.H.T. knokt voor laagst betaalde groepen”, Tilburg Hogeschoolblad, jaar 17, nr 21, 15 februari 1980, pag. 8.

Article on Helena’s lecture at the University of Tilburg, about her research on women’s work: .”Drs. Helena Berends: Vrouwenarbeid wordt ondergewardeerd”, Nieuwsblad van het Zuiden, 29-2 1980. 

Chapter on the lack of attention, in traditional economic theory, for women’s work: “De verwaaarlozing van vrouwenarbeid in de ekonomische theorie” in: Vrouwen en Wetenschap- Dra Marie is wel wijzer, Studium Generale Tilburg, januari 1980, pag 107-124.

Lecture on the lack of attention, in traditional economic theory, for women’s work: “De verwaarlozing van vrouwenarbeid in de ekonomische theorie”, lezing op 28- febr- 1980 voor Studium Generale Hogeschool Tilburg in de Cyclus: Vrouwen en Wetensschap-  dra. Marie is wel wijzer.

Article on the history of women’s work: “Vrouwenarbeid door de eeuwen heen” in De Syllabus, Thema nummer Vrouwen-werk, Maandblad van de Stichting Radio Volksuniversiteit en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten, jaar 20, nr.3, december 1980, pag 1-4.

About Helena’s lecture on unpaid women’s work: in Economie van het Huishoudelijk Werk, Studium Generale Rotterdam, 1979, pag. 24-25.

Article on the history of women’s work: “Vrouwenarbeid door de eeeuwen heen”, in LOVER, nr 2, 1979. pag 51-54.

Article on difference in treament of men and women: “Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen” in VVAO Mededelingen- Thema nummer Vrouw en Arbeid. jaar 45, nr 4, 1979, pag. 6-14.

Article on difference in treament of men and women: “Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen”, in Vrouwen en hun Belangen- Themanummer Vrouw en Arbeid III, jaar 44, nr.5, september 1979, pag 1-6.

Lecture about Economic Theory and wome’s work: “Economische theorie en huishoudelijke arbeid”, Lezing voor Studium Generale Rotterdam, 20 febr. 1979.

“De positie van de vrouw in de ekonomie”, Lees materiaal voor de PVDA kursus over aktueel economische onderwerpen, Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid, voor lecture on May 17, 1978.

Report for the ministry of Culture CRM on women journalists in teh Netherlands: “Verslag van een onderzoek onder vrouwelijke journalisten” door Helena Berends and Louise Boelens, uitgevoerd voor de Werkgroep Vrouw, Taal en Media, maart 1978.

Article in OPZIJ (women’s magazine) on the research done by Helena Berends with students of he first Women Studies Group in the Netherlands at the University of Groningen. “Groep studenten bestudeert speciaal vrouwenarbeid”, by Cisca Dresselhuys in Opzij,  jan. 1978, p.19-21.

Article on difference in treament of men and women:  “Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen”, Socialisme en Democratie- Thema nummer: Naar een vijfurige werkdag: herverdeling van arbeid over de seksen. Jaar 35, nr 10, oktober 1978, pag 477-490.

De positie van de vrouw in de sociale voorzieningen”, University of Groningen, co-authors: A. Poelstra, H. Brandsma, 1978. (Research and action on the position of women in Dutch social security).  see link

On the research done by Helena Berends, with students of the University of Groningen: “Vrouwenarbeid- Onderzoeksthema aan de Universiteit Groningen” in Wetenschap en Samenleving, Thema nummer Sexisme en Wetenschap II, nr. 4, 1977.

A compilation of results of research done by the Women’s study group of the university of Groningen, led by Helena Berends:  “Vrouwen op de arbeidsmarkt, een reserveleger?”, Intermediair, 9 december 1977, p.11-21. Co-author: W. Scholten. see link

“Bijdrage van vrouwen aan het produktieproces” artikel in een Uitgave van Studium Generale Rotterdam, over Vrouwen en werk, vrouwen en artsen en vrouwen en sexualiteit (Cyclus Tante Sjaan blijft gaan), oktober 1977. Pag. 5-12.

Lezing over “Het ekonomisch belang van huisvrouwenwerk” voor Studium Generale Rotterdam- Cyclus Tante Sjaan Blijft Gaan, 10 febr 1977.

“Kantinepersoneel aan de RUG”, University of Groningen, co-authors: J. Bovenkamp, A. Poelstra, T. van Boven, 1977. (Research and action on the work and position of women workers in the restaurants of the University).

“Gelijke beloning en werkclassificatie”, University of Groningen, 1977, 26 pages. (report on equal pay for men and women and the prevailing system of job classification). see link

“Van telefoniste naar informatrice- Een onderzoek naar de arbeidsomstandighdeden van telefonistes bij de PTT”, Projectgroep Vrouwenarbeid, Sociologisch Instituut, University of Groningen, 1977. (Research report on the work and position of women at the State Telephone Company, PTT, including estimation of wage gap with male workers).

“Het in- en uittredings proces van vrouwen op de arbeidsmarkt”, Groningen University, the Netherlands, 1977, 45 pages. Co-authors: Bovenkamp, Siersema. (A report on the cyclical character of women’s participation in the labour market). see link

Special number of Katernen 2000 on the work of women at home: “Moeder doet alles gratis voor niets- een katern over arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen”, nr 5, 1976. see link

“De verwaarlozing van vrouwenarbeid in de economische theorie” in Wetenschap en Samenleving, nr. 9, 1975, p. 50-57. (Article on the lack of attention and analysis for women’s work in traditional economics). See link

“Tante Sjaan blijf gaan”, Studium Generale Rotterdam, 1977. co-authors: Elske ter Veld et al, see link

“De bijdrage van vrouwen aan produktie en reproduktie” in: Vrouwen ern Andere Mens3n, en mensen, Rooie Vrouwen in de P.v.D.A., 1976, pag 33-40.

Intern rapport over “Deelname van vrouwen aan rijksoverheidsfunkties”, voor de Emancipatie Commissie, juni 1976, 10 paginas, plus twee  bijlagen.

“Tegenstrijdige krachten trekken aan de linkse vrouwen in Portugal- De koppeling van machismo en politieke macht”, De Groene Amsterdammer, 13 augustus 1975, pagina 20. (Article on the position of Portuguese women an and after he Revolution of April 25, 1974)

“De participatie van Nederlandse gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt- een empirische analyse”, Econometric Institute, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands, 1975, 93 pages. (An econometric and empirical analysis on the labor market  of married Dutch women, comparing data from 1000 married men and 1000 women). See link.

“Enkele gegevens over de situatie van de vrouw in Nederland”, Social and Cultural Planning Bureau, Rijswijk, the Netherlands, 1974, 188 pages. (First Dutch Atlas with statistical indicators and data on the position of women). see link

3-Relating to environmental economics plus other economic valuation projects

 Study, report and advice to a Golden Tulip Hotel about sustainable integration of economic activities in the nearby nature area (Drentse A). October 2009. see Link

“Een streekrekening voor onderhoud en behoud van natuur en landschappen in de regio Groningen-Assen”. Regenboog Advies, 2008. (A feasibility study for creating a regional fund for the conservation of nature). see link

“The socio-economic and ecological benefits of investing in nature in the Hunze valley”. Regenboog Advies, Report for EU INTERREG project Water Cost. August 2007. see link

“De economische uitstraling en de sociale waardering van natuur in de Uitkerksepolder bij Blankenberge”, Regenboog Advies, Assen, 2007. Client: the Belgian NGO Natuurpunt. Co-author: Marian Stegink. (Based on interviews and other data, an economic assessment of the effects of investments in the new natural park ). see link

“De baten boven water“, Regenboog Advies, Assen, 2006. Client: the National Coalition for “Better Water”. (A booklet with thress case studies on the positive effects on social wellbeing, economic welfare and biodiversity of the EU Water Framework Directive). see link

„Lonkend rivierenland“. Regenboog Advies for Staatsbosbeheer (State Forestry Service), Wageningen, 2005. (An analysis and a methodology to show the socio-economic and ecological consequences of a strategy for „new and natural rivers“ instead of building higher dikes.) see link

“Mensen en natuur- Kunnen we die relatie meten?”, Regenboog Advies, fort he Natuurplanbureau, Wageningen University, 2004. Co-author: Frank Veeneklaas. (A publication on the state of knowledge on the relationship between nature and human beings.) see link

“Consument en Burger, Overzichtstudie GammaGroen nr. 2”, Regenboog Advies for Wageningen University, 2003. Co-authors: A.E. Buijs, L.M. van den Berg. (a study on the socio-economic results of a 4 years research programme relating to nature in regional context.) see link

“Vraag en aanbod van natuur- een nieuwe benadering op basis van ruimtelijke ordeningsplannen en een dialoog tussen vraag en aanbod”, Wageningen University, Alterra report nr. 728, 2003.  (A new method of calculating the value of nature for citizens). see link

“Vraag en aanbod van natuur- Over de maatschappelijke vraag naar natuur en over het antwoord daarop van eigenaren en beheerders van natuur”, Wageningen University, Alterra report nr. 605, 2002. (On the demand and supply of nature in the Netherlands). see link

Author of Annex VI (“Natuurbaten van verzuringsbestrijding nader beschouwd”) on the benefits for nature of anti-acidification policies, based on interviews with nine experts in the area of economic and nature valuation. The Anxex is included in a report of a national workshop on anti acidification policies  in the Netherlands (“Verzuringsbeleid- Verslag nationale workshop en voorstellen vervolgonderzoek” for the Dutch Ministry of Environment (VROM), 2002.

“De rol van bos en natuur in de Achterhoek en de Kempen- Een economische waarderingsmethode uitgetest in twee gebieden”. Wageningen University, Alterra report nr 487, 2002 . Co –author: J. Vreke. (An econometric assessment of the role of forests and nature for the regional economy, applied to two Dutch regions.) see link

“Een bos levert meer op dan alleen hout- De rol van bossen in de regionale economie”, Boomblad, Oct. 2001, pag. 12-13. (Article on the economic value of forests)

Report on the economic value of the Swin, a nature area in Belgium: “Het Zwin- een economisch perspectief voor het natuurgebied”, for the Dutch Ministry of Warteworks, Wageningen University (Alterra), May 2002.

“De rol van bossen in de regionale economie”, Nederlands Bosbouw-tijdschrift, year 73 (2001), nr 4 (july/ august), pag. 7-9. (An article on the economic value of forests).

“De rol van bossen in de regionale economie”, Wageningen University, Alterra report nr. 243, 2001. Co-authors: M.A. Hoogstra and J. Vreke, 67 pages. (An economic analysis of the value of forests for the regional economy).see link

“Interactie tussen grote grazers en recreanten”. Wageningen University,  Alterra report nr.249, 2001. Co-authors: R. Henkens, J. de Molenaar en D. Jonkers. 45 pages. (An assesment of risks of the interaction between large grazers and public in national parks). see link

Two chapters in a report on Climate Change, Agriculture and Nature policies: on International energy policies (Chapter 6 ) and on Nature and environmental policies (chapter 7), in “De Klimaatdimensie van voedsel en groen: opties voor vermindering van de emissies van broeikasgassen”, Landbouw Economisch Instituut (LEI), The Hague, December 2001.

“Nature in Mind”, achtergrondstuk voor een internationale conferentie over mensenbeelden tav de natuur en hoe die beelden in beleid doorwerken, Wageningen University, Alterra report. 2000, co-author: F. Coeterier. (A background paper for an international conference on how citizens view and value nature). see link

“Een multidisciplinaire benadering van de gebruikswaarde van natuur”, Wageningen University/ Natuurplan Bureau, Workdocument 2000/17, 2000. Co-authors: E. den Belder, N.Dankers, M.J.Schelhaas, 56 pags.  (A quantitative valuation of the use value of nature).

“Debt-for-nature swaps, het vernietigen van schuldbewijzen van ontwikkelingslanden in ruil voor natuurbehoud- Een instrument van internationale milieu-diplomatie”, Department of Ecology, Free University of Brussels, 1993, 61 pages (Thesis on debt-for-nature swaps).

“An evaluation of the commodity import support to Cape Verde in 1989-1990”, Report to the Dutch Ministry of Foreign Affairs (DGIS) in collaboration with NEI, The Hague, 1991, 58 pages.

“A formal presentation of the econometric model used in Scope for Growth”, Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR), Working Document nr. 27, The Hague, 1988, 43 pages. Co-Author: Frank Veeneklaas. see link

“As consequências económicas para Portugal da integração na Comunidade Económica Europeia”, Instituto Nacional de Administração, Oeiras, Portugal, 1984. (Report to the Government on the economic consequences for Portugal of integration in the European Community, three volumes: macro-economic effects, effects for the agricultural and the industrial sector: 18 pages 55 and 210 respectively)

4. ON OTHER ISSUES

“Impact ICT op Maatschappij- de weg van ICT producten naar opdrachtgevers en gebruikers”, co-authors: Engelbrecht, A-K, Bezemer, V., Coeterier,F., Vreke, J. Alterra reprot 488, Wageningen, 97 pages. 2002. (on the impact of non-printed products/ results of several Alterra policy research projects on clients and users), Helena was responsible  for an analysis of a research project about Nature and Citizens. 

Chapter 6 on International Energy Policies and Chapter 7 on Nature and Environmental Policies in a report on Options to Reduce Greenhouse Gases: “De klimaat dimensies van voedsel en groen: Opties voor vermindering van de emissies van broeikasgassen”, Report 3.01.09 , LEI (Landbouw Economisch Instituut), The Hague, December 2001. 111 pages.

Article on support given by the NCO to research concerning multinationals: “De NCO als Financier”, in Wetenschap en Samenleving,  Thema nummer Pottenkijken bij Multinationals, oktober 1979,  pag. 32- 34.