Publicatie over groene diensten

Helena (Imminga) Berends van Regenboog Advies werkte mee aan een overzichtsboek over ‘Consument en Burger’ met de meest interessante resultaten van 5 jaar socio-economisch onderzoek rond natuur. Het boekje, een uit een serie van 4, werd gemaakt op verzoek van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) in Den Haag en van Alterra in Wageningen.

Het deel Consument en Burger behandelt zaken als ‘mensenwensen t.a.v. natuur’, draagvlak voor het natuurbeleid, belevings- en recreatieonderzoek, groene diensten, wonen en werken op het platteland en leefbaarheid van het platteland.

Referenties :
– Programmaleiders Frank Veeneklaas en Carel van de Hamsvoort schrijven: “De boekjes zijn bedoeld om de toegankelijkheid van onderzoeksresultaten te bevorderen, zowel voor beleidsmedewerkers bij de overheid en andere beleidmakers (bijv. bij maatschappelijke organisaties of in vertegenwoordigende lichamen) als voor onderzoekers.”

Publicatie :
H. Berends, A.E. Buijs, L.M. van den Berg: ‘Consument en Burger, Overzichtstudie GammaGroen nr. 2’, LEI/Alterra, Den Haag/Wageningen, 2003.

Helaas is deze publicatie niet digitaal te verkrijgen.

Laat een reactie achter