Over de Europese Kaderrichtlijn Water

Voor de nieuwe gemeenteraadsleden in Flevoland, organiseerde de Milieufederatie Flevoland een workshop over diverse milieuthema’s. Helena (Imminga) Berends sprak over water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Europese kaderrichtlijnen moeten, na aangenomen te zijn op Europees niveau, omgezet worden in nationaal beleid/ wetgeving.

Provincies en gemeenten moeten per stroomgebied een beheersplan maken. Dit is wat de Kaderrichtlijn Water voorschrijft. De Richtlijn zegt ook dat de nationale plannen met alle belanghebbenden gemaakt moeten worden worden. Daarbij komt dat de baten van de plannen (sociaal, economisch en ecologisch) moeten een rol spelen in de besluitvorming en niet alleen de kosten van het nieuwe beleid.https://www.clo.nl/sites/default/files/infographics/1412_001k_clo_04_nl.png

Dit is dus een grote opgave voor gemeenten en provincies ook al omdat we in Nederland veel onnatuurlijke wateren hebben (met allerlei ingrepen zoals kades, sluizen, etc). Deze hebben vaak een lage ecologische kwaliteit water. De Kaderrichtlijn eist een verbetering van de chemische kwaliteit van het water maar stelt ook ecologische normen.https://www.clo.nl/sites/default/files/infographics/1412_002k_clo_04_nl.png

Volgens Natuur en Milieu gaat Nederland de doelen van de Kaderrichtlijn niet halen per 2027, terwijl ons land al een uitstel heeft gekregen.  N en M concludeert uit eigen onderzoek: “Een van de grootste problemen is dat er in Nederland geen aanpak is van bronnen van vervuiling. De grootste vervuilers zijn dierlijke mest, bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en riool-overstort na extreme regenbuien. Daarbij komen nieuwe vervuilingen zoals resten van medicijnen. Volgens Natuur & Milieu is het verstandiger om te voorkomen dat deze stoffen het oppervlaktewater vervuilen, maar ‘een doeltreffende aanpak is er niet’.

Regenboog Advies werkt aan Kosten en Batenstudies en het betrekken van de belanghebbenden rond water. Zie deze webpagina met de diverse watergerelateerde onderzoeken van Regenboog Advies: Baten van Schoon Water.

Laat een reactie achter