Lessen over duurzame plattelandsontwikkeling

Helena (Imminga) Berends van Regenboog Advies gaf drie jaar lang les aan de Wageningen Business School, met als hoofdthema Multifunctionele Plattelandsontwikkeling.

Deelnemers zijn ambtenaren (gemeenten en provincies), medewerkers van waterschappen, landbouw-, natuur- en recreatieorganisaties.

Thema’s: Helena’s lezingen gingen over De waarde van natuur voor de regionale economie, De vraag naar natuur van gewone burgers, en Naar een meer vraaggestuurde natuur- en landschapsontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Deelnemers waren o.a.: Danielle van den Berg (gem. Alphen a/d Rijn), Cees Boks (gem. Midden-Delfland), Ria Gielis (Vlaamse Landmaatschappij), Anne-Jan Hamminga (provincie Drenthe), Mireille Korterik (provinvie Flevoland), Henk Kusters (ZLTO), Tjerk Leemans (Waterschap De Dommel), Geert Nijhof (Waterschap Hunze en Aa), Godelieve van Tilborg (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven).

Andere docenten waren: Prof. Dr. Jan Douwe van der Ploeg (Wageningen UR), Ir. Dirk Sijmons (bureau HNS), Henk Kieft (ETC), Ing. Kees de Ruiter (ministerie van LNV), Nico Beun van het InnovatienetWerk Groene Ruimte en Agrocluster van het ministerie van LNV, Prof. Dr. Wim Heijman (Wageningen UR), Ingrid Vink (Dienst Landelijk Gebied, Projectleider Groene Diensten).

Referenties :
Henk Oostindie (organisator van de kursus en docent Rurale Scologie, Wageningen UR.

Daniëlle van den Berg, Gemeente Alphen aan de Rijn schreef aan Helena Berends: “Ik vond de cursus erg leuk en kijk uit naar de volgende module. Ik ga je stukken lezen en bespreken met een collega.”

Arjan van der Hout, landschapsarchitect van DHV: “Ik vond je aanpak erg inspirerend, kom eens met ons praten over wat DHV samen met de bevolking in de Zuidplaspolder hebben gedaan.”

Laat een reactie achter