Is een (groene) regiofonds mogelijk?

Natuur stopt niet bij de grens van een gemeente. Regenboog Advies en Helena Imminga-Berends kregen de vraag of en hoe een (groene) regio fonds zou kunnen helpen bij het beheer van de gezamenlijke natuur in de Regio Groningen-Assen.

In Brabant bestond al een streekfonds voor het beheer van de natuur van de Groene Woud in de stedendriehoek: Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch.

De twee economen van Regenboog Advies (Helena Imminga-Berends en Hans van den Heuij) hielden interviews in Brabant en rapporteerden daarover. Daarna hielden ze interviews bij de twee noordelijke provincies, bij banken en natuurorganisaties en maakten een SWOT analyse voor een groene fonds voor de natuur van de Regio Park Groningen-Assen.

Conclusies:

Voordelen: Het product bestaat al en de werking ervan is aangetoond; Het product is eenvoudig uit te leggen; Het concept sluit aan bij het streven naar duurzaamheid; Is makkelijk inpasbaar in duurzaamheidsprogramma’s; Sluit makkelijk aan bij lopende initiatieven (EU, Rijk, etc.); Is een bindend element tussen beleidsterreinen; Verbetert de zichtbaarheid van het regiobeleid; Verbetert de efficiency van de inzet van budgettaire middelen; Vergroot de binding met en participatie in de regio van actoren; Versterkt de streekidentiteit, niet alleen borgen; Garandeert het beheer van de natuur in het Regiopark; Garandeert de continuïteit van de geldstroom; Banken zijn al voorbereid op rentedeling; Grotere inleg leidt tot meer rente; Marktconforme rente; Rentedonatie koppelbaar aan bepaalde activiteit en/of locatie.

Voorwaarden: Politiek bestuurlijk draagvlak; Identiteit en waarde van het Regiopark goed duidelijk maken; Goed PR plan, continue publiciteit waarborgen; PR, kansen voor deelnemers goed duidelijk maken = draagvlak; Kritische aanvangsmassa; Groene ambassadeur nodig; Acquisitieplan -trekkers; Bereidheid tot deelname van een bank.

Daarnaast waren er nog een aantal aandachtspunten voor de banken en de overheden.

Zie hier de power point presentatie: regenboog advies power point streekrekening