Economische waarde van schoon water – Baten van Water

Helena Imminga-Berends deed een aantal studies naar de economische baten van schoon water. In het onderzoek Baten Boven Water (zie link verderop) werkte ze voor de nationale Coalitie Baten Schoon Water en met name de Stichting Natuur en Milieu.

Een gezond en natuurlijk watersysteem

Doel van dit onderzoek was een goed onderbouwd en leesbare publicatie te maken voor Tweede Kamerleden voor hun besluitvorming rond de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze Europese wetgeving vraagt om grote investeringen voor de verbetering van de kwaliteit van de wateren in alle lidstaten. Het gaat dan om de chemische en de ecologische kwaliteit. Onze analyse moest laten zien welke baten verbonden zijn aan dergelijke investeringen, zowel ecologisch, sociaal als economisch.

In het rapport worden macro cijfers genoemd naast meer gedetailleerde cijfers voor drie regionale cases: 1- De hermeandering van de Hunze in Drenthe, 2- De Friese boezem en 3- De wateroverlast vanwege de kassen in Haaglanden en Delfland.

Teveel kassen op een plek?

Downloads:

Boekje over de 3 regio’s en de baten van schoon water

De regio Hunze en de baten van schoonwater

Folder baten boven water

De uitgave bevat ook een checklist van verschillende soorten baten, te gebruiken bij identificatie en beoordeling van de baten van de waterverbeteringsplannen die in de komende jaren gemaakt moeten worden, per stroomgebied en met inspraak van alle betrokkenen in de regio.

In de Coalitie Baten Schoon Water waren vertegenwoordigd: ANWB, De 12 provinciale Milieufederaties, De Landschappen, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Natuur en Milieu, IVN, VEWIN, Vogelbescherming Nederland, Stichting de Noordzee, Watersport Verbond, Reinwater.

Aan dit onderzoek werkten mee: Helena (Imminga) Berends en Peter Wijsman (toen bij Regenboog Advies, nu bij Arcadis in de V.S.), Roy Brouwer (Instituut voor Milieuvraagstukken), Reinoud Kleijberg (Arcadis), Pim Brocades (Milieufederatie Drenthe).

Referentie:  Frits Backer, Natuur en Milieu in Utrecht. Frits schrijft in ‘Baten van Kaderrichtlijn Water moeilijk in geld uit te drukken’ in Waterforum Online van 23 maart 2006: ‘Het is tijd dat de denktrend die alleen maar gaat over kosten, kosten en nog eens kosten, wordt omgebogen. We moeten beter weten welke zaken te kwantificeren zijn. Dan is de tijd rijp om je echt te verdiepen in de batenkant’.

Voor overige onderzoek van Regenboog Advies naar water/natuur/economie zie:  Ander water-gerelateerd onderzoek

 

Laat een reactie achter