De Hunze en het project WaterCost

Op verzoek van de Provincie Drenthe maakte Regenboog Advies een rapport over de economische, sociale en ecologische  baten van de geplande natuurontwikkeling en waterwerken aan de Hunze, voor het Europese Interreg project WaterCost.

Het Hunze project

Via interviews en berekeningen lieten wij zien dat alle partijen in het gebied baat hebben bij de hermeandering van de Hunze: de inwoners van het gebied omdat het er veel mooier is geworden en omdat het gevaar van overstroming benedenwaarts is geweken, de recreatiebedrijven en de recreanten, de boeren die natte gronden kunnen (weg)ruilen, de watermaatschappijen die schoon water van minder diep hoeven op te pompen, de ingenieursbureaus en de universiteit die met zuiveringsmoerassen experimenteren, de gemeenten die de nieuwe huizen niet ver van mooie natuur extra goed kunnen verkopen, en de natuur in het beekdal en in het Zuidlaardermeer.

De opracht resulteerde in het volgende rapporten: Baten Hunzebeekdal voor Watercost, Auteurs: Helena Imminga-Berends en Hans van den Heuij van Regenboog Advies

Europese resultaten van het WaterCost project

Voorloper van dit project was ons werk voor het onderzoek rond Baten van Water, waarin wij drie cases bestudeerden: Het Hunze Beekdal in Drenthe, de Friese boezem en wateroverlast vanwege de kassen in Haaglanden en Delfland.

Geef een reactie