CV van Helena Imminga-Berends

IMG_29602

Nationaliteit: Nederlandse en Braziliaanse

Geboren: 21 december 1947 te Porto Alegre, Brazilië

Zie ook de volledige publicatielijst van Studies en Rapporten

Opleidingen:

* Econometrie (Doctoraal, Erasmus Universiteit, Rotterdam)
* Menselijke Ecologie (Post graduaat, Vrije Universiteit Brussel)
* Wiskundige methoden voor economen (Mestrado, Universidade Tecnica de Lisboa)

Pre-universiteit: Lagere- en 3 jaar voortgezet onderwijs in Rio de Janeiro op Braziliaanse scholen. Middelbare school: Lycée Français in Rio de Janeiro, Lissabon en Den Haag. Uitwisselingsjaar in de Verenigde Staten (Wellesley Senior High School, Massachusetts).

Recente projecten:

 1. Evaluatie van onderzoeksvoorstellen in het kader van Horizon2020 voor de Europese Commissie. Maart 2017.
 2. Trainingen voor buitenlandse vrouwen met een budgetspel. (2015-2016)
 3. Milieuprofielen EU overzeese landen en gebieden (2015).
 4. Faciliteren van een regiodag. over de VN Millenium Doelstellingen. Zie verslag.
 5. Evaluatie rapport van 4 socio-economische onderzoeksplatforms die gefinancierd zijn door de Europese Unie: Innoserv (over innovatie in een aantal sociale sectoren),  SPREAD (over sustainable lifestyles 2050), Familyplatform (over veranderingen en beleid tav gezinnen) en Socialpolis (over sociale cohesie in steden).
 6. Training voor jonge afgestudeerden die 1 of 2 jaar gaan werken in een ontwikkelingsland als Junior Assistant voor de Belgische Technische Cooperatie (BTC nu Enabel). Zie bijvoorbeeld Formation pre depart of Training voor uitzending
 7. Training voor managers van Atos Origin rond interculturele communicatie en samenwerking,  via Schouten en Nelissen, in het Frans. Casablanca: januari en maart 2011. Toulouse: januari 2012. Madrid april 2012.
 8. Avond over Innovatie voor mensen uit het onderwijs, overheid, politiek, natuurorganisaties, landbouw, gezondheidszorg, kunst, ICT, etc. Oktober 2011.
 9. Training ‘Travailler dans un contexte multiculturel” voor Assistants Techniques (uit te zenden ontwikkelingswerkers) voor de BTC- Belgische Technische Cooperatie, nu Enabel. In het Frans.
 10. Les geven, workshops en e-learning over milieu en ontwikkelingssamenwerking, in het kader van de InfoCyclus van de BTC (Belgische Technische Cooperatie, nu ENABEL)). In het Frans en in het Nederlands. Brussel. 2010-2014.
 11. Ontwerp van een workshop over beter samenwerken bij het maken van duurzame regionale plannen: cursus Ruimte Geven en Delen, nov 2009 en nov 2010.
 12. Advies aan een Hotel in Zeegse over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een natuurgebied. October 2009.
 13. Projectleider van een participatief project over innoverende vrouwelijke ondernemers op het platteland. Voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. 2007-2008.
 14. Interviews met alle stakeholders in een beekdal waar veel investeringen plaatsvinden. Rapportage over de socio-economische baten voor 3 projecten (Hunze Beekdal– Provincie, WaterCost-Europees project, Baten van water– Stichting Natuur en Milieu). 2007- 2009.
 15. Auteur en projectleider van twee studies rond het het financieren van natuurontwikkeling via  public-private partnerships. Voor de Regio Groningen-Assen. 2007- jan 2008.
 16. Projectleider van een studie naar de sociale en economische waarde van de Uitkerksepolder (voor de NGO Natuurpunt, Vlaanderen). 2006 / 2007.
 17. Verantwoordelijk voor het maken van milieuprofielen van de Franse en de Nederlandse overzeese landen en gebieden, voor de Europese Unie en OCTA (Organisation of Overseas Countries and Territories). 2006/2007.
 18. Projectleider van een Interreg-project over transitie van landbouw, mijnbouw, militair gebruik en andere economische activiteiten naar meer natuur in drie nationale parken (in Nederland, Wales, en Vlaanderen) voor de Provincie Gelderland, 2004.
 19. Socio-economisch onderzoek in het gebied van de rivier Taquari in de Braziliaanse Pantanal, i.s.m. ITC Enschede, Alterra (Wageningen), Embrapa (Corumba), Waterloopkundig Instituut (Delft) e.a., 2004.
 20. Opzet en begeleiding van het project: ‘Het Zwin- een economisch perspectief voor het natuurgebied’, voor Rijkswaterstaat en Alterra, 2002
 21. Opzet, leiding en rapportage van twee projecten over de rol van bos en natuur voor de regionale economie (met toepassing in twee regio’s; de Kempen en de Achterhoek) voor Alterra, Ministerie van LNV en Provincies Gelderland en Noord-Brabant, 2001
 22. Analyse van het effect op duurzaamheid van EU regionale fondsen op 19 regio’s in Europa (eigen cases: Gelderland, Antwerpen), voor GHK en EU DG Regio, 1999-2000.

Overige workshops / lezingen/ colleges/ internationale bijeenkomsten:

 • Lezingen over innovatie op het platteland voor vrouwelijke ondernemers n.v.a. eigen onderzoek (in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid). Mei 2008, januari 2009, juli 2011, juni 2013.
 • Faciliteren/voorzitten van een internationale conferentie over biodiversiteit en gender, Alterra, Wageningen, mei 2007.
 • Les geven over Multifunctionele Platteland, voor de Cursus Multifunctionele Platterlands-ontwikkeling, Wageningen Business School, jan. 2005 en febr. 2006.
 • Lezing over de transitie naar meer natuur in drie Europese regio’s, Europese Summer Conference over ‘Parks on the Move’, Provincie Gelderland, Arnhem, juni 2006.
 • Voorzitten van een internationale workshop met boeren- en andere organisaties uit 7 verschillende Europese regio’s, over financieringsvormen van hun werk in het kader van het EU Interreg project ‘Farmers for Nature’, november 2005.
 • Lezing over de baten van regionale samenwerking tussen drie Europese regio’s (Interreg project ‘Boundless Parks, Naturally!’), European Conference Nature Conservation, september 2005.
 • Masterclass over landschappelijke inpassing van bedrijfsterreinen voor de provincie Zuid-Holland, juni 2004.
 • Lezing over ‘Kunnen economie en natuurbehoud samengaan’ bij de presentatie van het boek ‘Natuurbeheer in Vlaanderen’, georganiseerd door Argus vzw , KBC Bank en Davidsfonds (België), maart 2004.
 • Les over ‘The value of nature for the regional economy’ voor buitenlandse studenten van het Christelijke Agrarische Hogelschool, Dronten, februari 2004.
 • Faciliteren van een internationale onderzoekers bijeenkomst over ‘Predators, their management and their impact on nature and society’ voor Alterra en het Fauna Fonds. Wassenaar, mei 2004.
 • Les over de economische waarde van natuur in een regionaal perspectief, voor een cyclus over Plattelandsontwikkeling en Multifunctionaliteit, Wageningen Business School, januari 2004.
 • Demonstratie van het Transformatiespel voor de Benelux-bijeenkomst van de International Association of Facilitators, Brussel, september 2004.
 • Mede-organisator en discussieleider over Vraag en aanbod van natuur in het land van Wijk en Wouden, samen met WLTO, Agrarische Natuurverenigingen en Staatsbosbeheer, mei 2003.
 • Lezing over ‘Socio-economische aspecten en trends in het landelijk gebied’ voor de Commissie Onderwijs-Bedrijfsleven van het Kennis en Communicatiecentrum Aequor, Ede, mei 2003.
 • Presentatie van het GIOS (Groen in en om de stad) project in Wijk en Wouden op een landelijke conferentie over Buitenstad, van de NIROV, juni 2003.
 • Lezing over socio-economische analyse van natuurgebieden, Pantanal (Brazilië) voor Alterra, Embrapa, Interamerican Bank, augustus 2003.
 • Lezing over de maatschappelijke vraag naar natuur voor (vrijwillige) natuurbeheerders van de Belgische Vereniging Natuurpunt, Ekeren, september 2003.
 • Begeleiding van een proefavond met consumenten en bedrijven ten behoeve van een marktstudie rond Nederlandse streekproducten, voor Stichting Streekproducten Nederland, november 2003.
 • Organisatie van een symposium over de Waarde van Natuur en lezing over rol van bos en natuur in de regionale economie, Alterra, juni 2002.
 • Lezing over het waarderen van natuur i.v.m. het verzuringsbeleid. Symposium van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 2002.
 • Lezing over de waarde van bos en natuur, symposium Alterra, KNBV, ProBos, LNV, Utrecht, September 2002.
 • Lezing over (actie)onderzoek voor de themadag ‘Bij Kennis komen’ van het Expertise Centrum van het Ministerie van LNV en de Afdeling Onderzoeksstrategie van Wageningen Universiteit en Research, t.b.v. medewerkers van het Ministerie LNV, Regio Oost, december 2002.
 • Organisatie en leiding van openbare discussieavonden in de Kempen en in de Achterhoek over natuur en de lokale economie, 2001.
 • Opzet en leiding van workshop met Wageningse experts, voor de taskforce Waardevol landbouw, juni 2001.
 • Organisatie voor Alterra, met ECNC, van een internationale workshop over Nature in Mind, Wageningen, november 2000.
 • Organisatie en leiding van een workshop met lokale en regionale bestuurders over de resultaten van een Alterra-project (Rol van bos en natuur in de regionale economie), Wageningen, december 2000.
 • Voor de Europese Commissie (DG milieu): workshop met ambtenaren van kandidaatlanden over opzet van milieuprojecten, samen met Jim Campbell (Institute of Cultural Affairs), Brussel, 2000.
 • Voor ECOTEC: ontwerpen en geven van een training in het kader van een EU – LIFE project over milieumanagement en auditingsystemen, voor 5 Europese steden. Brussel.
 • Voor een MBA cursus op de United Business Institutes: 2 cursussen gegeven over interculturele communicatie, Brussel, met Prof. Paul Pilavachi. 1999.
 • Voor de Europese Commissie (DG milieu): training voor EU-ambtenaren over Interculturele en man-vrouw communicatie, samen met Prof. Paul Pilavachi (United Business Institutes), Brussel, 1999.
 • Organisatie van een internationale conferentie over Environment and Employment, voor de Europese Commissie en Europees Parlement, 1997.
 • Organisatie van een training voor Europese Commissie ambtenaren over Cost-Benefit studies van milieubeleid, Brussel, o.a. met Jos Delbeke en David W. Pearce, 1996.
 • Training van Portugese ambtenaren over Europees beleid, met name over landbouwbeleid, Instituto Nacional de Administração (National Institute for the Public Administration), Lissabon, tussen 1981 en 1986.
 • Begeleiding van studenten die actieonderzoek moesten doen aan het Sociologisch instituut, Rijksuniversiteit Groningen, 1976-1978.

Overzicht werkervaring

Eind 2003- heden Zelfstandig ondernemer, directeur van Regenboog Advies.
2000- 2003 Projectleider bij Alterra, Wageningen universiteit. Team: Beleidsprocessen, Afdeling: socio-economische-bestuurlijke studies.
1998- 2000 Zelfstandig onderzoeker en trainer, directeur van ECONO & ECOLO (Brussel) en geassocieerd senior consultant van ECOTEC (Brussel en Birmingham, nu onderdeel van Ecorys). Diverse (milieu)onderzoeksprojecten voor de EU en trainingen/cursussen.
1989-1998 Europese Commissie- DG Onderzoek en DG Milieu: Consultant / tijdelijk ambtenaar voor diverse projecten, o.a. behoud van de Amazone (met de Wereld Bank), Europese certificering van hout, internationale onderhandelingen over duurzaam bosbeheer (UNCED in Rio, ITTO, ministeriële conferenties over Europese bossen), kosten-batenstudies en studies + conferentie over milieu en werkgelegenheid.
1986-1989

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Den Haag: Toekomstgericht onderzoek en rapportage aan regering en parlement, o.a. over Economie en Milieu (Ruimte voor Groei) en Europese Integratie (Financiering van de Europese Unie  , Onvoltooide integratieMonetaire integratie ) . 

1982-1986 Instituto Nacional de Administração (INA) Portugees Instituut voor Openbaar Bestuur, Oeiras: Onderzoekster en docente over Europese integratie.
1978-1981 Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO), Amsterdam: Verantwoordelijk voor beleid en financiering van onderzoeksprojecten en van vrouwenprojecten.
1976-1978

Rijksuniversiteit Groningen, Sociologische Faculteit: Docent en wetenschappelijk medewerker (economisch) actie onderzoek o.a. vrouwenstudies. Samengewerkt met o.a. Jeanne de Bruijn en Prof. Ger Harmsen.

Andere professionele activiteiten

1996 Bezoek aan EU-gefinancierde projecten in het Amazonegebied met EU Milieu Commissaris Mw.  Ritt Bjerregaard.
1991 Evaluatie van het DGIS import-steunprogramma aan Kaap Verdie, met het Nederlands Economisch Instituut (NEI).
1986-89 Project/beleidsevaluaties voor de NCO (Nationale Comissie Ontwikkelingssamenwerking.
1975 Arbeidsmarktanalyse voor de Emancipatie Commissie, Rijswijk.
1974 Statistisch werk ten behoeve van een eerste ‘Atlas van de Vrouw’ voor het Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk.

Talen

Nederlands, Engels, Frans, Portugees (allemaal vloeiend), Spaans (passief)

Andere opleidingen/gevolgde cursussen:

 • Maken van E-learning modules- Universite de Liege- 2009-2010.
 • The Art of Facilitation (1998), TOP = Techniques of Facilitation and Participation (1997), Multi Cultural Awareness (1998) door Institute of Cultural Affairs, Brussel.
 • Tools, Methods and behaviour to promote environmental integration (1977), Strategic environmental impact assessment (1996), Environmental impact assessment (1975) door Environmental Resources Management (ERM), Brussel.
 • Public Speaking (1998) door ‘Go4It‘, Brussel.
 • International Executive Leadership Programme for Women, Kontura International (Sweden) and Management Centre Europe (MCE), Brussel, 1998.
 • Planning effectiveness, MCE, Brussel, 1995.
 • European Policymaking, European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht, 1985.
 • Management by Objectives, door Staatskonsult Projektstyrnung (Sweden), Lissabon, 1985.     

 

Geef een reactie