Cursus Ruimte geven en delen

Helena Imminga Berends ontwikkelde en gaf cursussen over Ruimte Geven en Delen, voor mensen die op regionaal niveau moeten samenwerken rond duurzame ontwikkeling. Zie ook een korte video daarover.

Voorbereiding rollenspel in subgroep

Regenboog Advies geeft daarmee haar ervaring door over hoe je verschillende ‘kleuren’ en belangen bij elkaar kunt brengen, met als doel duurzame ontwikkeling. Samenwerken op een goede manier zorgt altijd voor baten en minder kosten…. blijkt uit onze ervaring met concrete projecten! En we hebben ook ervaring met trainingen voor beter samenwerken.

Uitnodiging

Helena en deelnemers over het rollenspel

Doelen van de cursus zijn:
0 Begrijpen hoe natuur, welzijn en economie samenhangen
0 Concrete tips om samenwerking vorm te geven
0 Oefenen met communicatietechnieken

Doelgroep:
Iedereen die betrokken is bij het bijeen brengen van landbouw, recreatie, natuur, plattelands economie EN sociaal welzijn op regionaal- en gebiedsniveau.

Programma:
1- Kennismakingsrondje/verwachtingen
2- Presentatie concrete win-win/ duurzame regionale projecten
3- Werk in subgroepen aan een concrete regionale case waar Regenboog Advies aan werkte (zie: Uitkerksepolder)
4- Gesprek / rollenspel plus evaluatie
LUNCH
5- Film over wensen van burgers en inrichting van natuur
6- Getuigenissen: Best practice ervaringen van een ondernemer, een ambtenaar, een bewoner, een natuurorganisatie
7- Communicatie methoden, o.a. geweldloze communicatie
8- Gemeenschappelijke analyse: Terugkoppeling naar de vorige onderdelen: succesfactoren en uitdagingen bij samenwerking
9- Afronding / Evaluatie

Zie hier uit welke sectoren de deelnemers kwamen: presentielijst en in Tweede cursus

In deze cursussen werken Helena Imminga-Berends (milieu econoom Rotterdam) en Marian Stegink (Ir. Wageningen) samen.

Laat een reactie achter