Brainstormen over Innovatie

Helena Imminga-Berends van Regenboog Advies organiseerde een avond over Innovatie, samen met Marian Stegink, Mieke van Toor en Henriette Heidanus. We nodigden professionals uit verschillende sectoren: onderwijs, zorg, bouwen en wonen, UWV, natuur, bestuur, ontwerp, landbouw en natuur.

We begonnen met een kennismakings-rondje waar deelnemers vertelden over iets waar ze trots op waren. Daarna schreven ze voor zichzelf op wat ze in hun eigen werkveld zagen gebeuren. Toen gebruikten we de ‘magic wall’ om deze ontwikkelingen zichtbaar te maken en samen te benoemen.

De muur: uitdagingen

Verslag van de hele avond: verslag innovatie Regenboog Advies

Enkele clusters van wat op de muur kwam te staan:

Op de muur: negative kanten van de crisis

De muur: positieve effecten van de crisis

De muur:andere effecten van de crisis

Na de pauze werd verder gepraat in kleinere groepen, zowel 0ver de positieve als de negatieve ontwikkelingen die we samen hadden geidentificeerd.

Uit de subgroepen kwam bijvoorbeeld naar voren dat ‘Samenwerken’ en ‘Over je eigen schutting heen kijken’ van groot belang zijn!

Laat een reactie achter