Welkom bij Regenboog Advies- Welcome to RAINBOW ADVICE

Regenboog Advies brings different people, perspectives and approaches together, in order to promote sustainablity.

We believe that all actions, plans and projects should do 3 things at the same time: promote environmental protection, be economic feasible and socially desirable.

OCTs - World MapIn making environmental profiles of the 25 Overseas Ccountries and Territories of the European Union, Helena Imminga- Berends did just that: she linked nature protection, social welfare and economic development and advised the EU on how best to fund sustainable initiatives in these territories. See all the reports. 

Bringing researchers and civil society together: Helena evaluated 4 innovative European Social Platforms: See social platforms.

We also bring different cultures together, we train young people, managers  and women. In Dutch and also in French.

En we blijven werken met ons BUDGETSPEL in buurthuizen en elders, zie paginas over  het spel,  onze workshops,  TV reportage  en demonstraties.

Luiza Figueira en het Budgetspel

Luiza Figueira en het Budgetspel

Helena Imminga geeft workshop over Geld

Helena Imminga geeft workshop over Geld

WE DOEN NOG MEER:

– We geven trainingen over duurzame ontwikkeling  o.a voor de Belgische  Technische Coöperatie. Meer

– Wij maken duurzame plannen voor  een regio, met verschillende sectoren (water, landbouw, natuur, toerisme) zie video region samenwerking of over onze cursus

– Wij laten zien dat investeren in natuur nodig en nuttig is. Voor natuur-organisaties, bestuurders, NGOs, etc.  Meer…

– Hoe innoveer ik bijvoorbeeld mijn camping die vlakbij of in mooie natuur ligt? Meer…

– Hoe betrek ik bewoners bij natuur in de stad? Bijvoorbeeld door een tuinenwedstrijd! Meer..

WIE ZIJN WIJ- ABOUT US

De mensen die mee werken/ werkten met Regenboog Advies hebben verschillende (academische) opleidingen zodat we diverse benaderingen of ‘kleuren’ bij elkaar kunnen brengen: Marco de Jong, Marian Stegink, Hans van den Heuij, Marianne van Mansom, Boudy van Schagen, Peter Wijsman. De laatste tijd werkt Helena veel met Luiza Figueira, oa bij het Budgetspel. Meer… 

ONZE KLANTEN- OUR CLIENTS

We hebben gelukkig veel klanten!

Geef een reactie