Welkom bij Regenboog Advies- Welcome to RAINBOW ADVICE

Regenboog Advies brings different people, perspectives and approaches together, in order to promote sustainablity.

We believe that all actions, plans and projects should do 3 things at the same time: promote environmental protection, be economic feasible and socially desirable.

LAATSTE NIEUWS/ LATEST NEWS:

1. We hebben net (eind juli) een aanvraag ingediend om een socio-economische- ecologische scan te maken van de wijk Assen Oost, in het kader van de Campagne “Steek energie in de buurt” door de NAM gefinancierd vanwege haar 50 jarig bestaan in Assen.

We hebben veel ervaring met multidisciplinaire scans, waar natuur vaak een grote rol speelt maar altijd in relatie met sociale en economische randvoorwaarden. Zie bijvoorbeeld het rapport over de Achterhoek en de Kempen, of over de Uitkerkse polder in Vlaanderen, van drie Interreg gebieden waaronder  de Veluwe, van het Taquari gebied in de Pantanal in Brazilië, van de Hunze vallei,  van het rivieren gebied in de Betuwe, van 25 landen en gebieden verbonden an de Europese Unie. Het ging altijd om de sociale, de economische en de natuur/ecologische waarde van deze gebieden.

2. In april deden wij intensief mee aan de organisatie van een internationale vrouwendag in Assen, met concrete en interessante informatie over 3  succesvolle vrouwenprojecten in Indonesië en in eigen regio. Zie het korte video verslag hier. We kregen subsidie van de VVAO (Vereniging van vrouwen met hogere opleiding, die 100 jaar bestaat).

3. We are keeping track of developments in several OCTs (Overseas Countries and Territories, linked to the European Union) as we have done extensive research work and gave policy advice in a project commissioned by the European Commission. See our reports.

4. And do you know for instance what is happening in Sint Eustatius (one of thse OCTs, linked to the Kingdom of the Netherlands) after it was terribly hit by Hurricane Irma (September 2017)?

A report by “Wise Men” found evidence of ‘gross neglect of duty’ on the island. A new commissioner (Marcolino “Mike” Franco) was appointed by the Dutch Government to oversee the administration of St Eustatius (February 2018).  This state of affairs will continue until the authorities of St Eustatius are capable of performing their duties properly. Only then will new elections be held for an island council.

NOTE: it is not generally known what happened to the Dutch Antilles, composed of 6 islands after 11.11.2011. Three islands became independent countries: Aruba, Curacao and Sint Maarten. Three other islands voted to become ‘special municipalities’ of the Netherlands (i.e. closer to the Netherlands): Bonaire, Sint Eustatius and Saba. Read for instance  report on Sint Eustatius 

The situation in Sint Maarten (not a Dutch municipality like Sint Eustatius but an independent nation in the Kingdom of the Netherlands) is also politically sensitive: the Dutch government has offered 550 million Euros for reconstruction of infrastructures and has asked the World Bank to be involved in the National Recovery and Resilience Plan (NRRP). But because of the conditions the Netherlands set for this aid, prime minister of Sint Maarten (William Marlin) resigned. The European Union is offering aid to both parts of the island: Sint Maarten (an independent nation) and Saint Martin (a French Collectivite, where reconstruction works are led by France).

Also for the EU, Helena evaluated 4 innovative research projects bringing researchers and civil society together in social platforms. See social platforms.

Training: Helena trains young people, managers  and women in intercultural communication in Dutch and French. She also gave courses on sustainable development for the Belgian Technical cooperation:  Internationale samenwerking.

En we blijven werken met ons BUDGETSPEL in buurthuizen en elders, zie paginas over  het spel,  onze workshops,  TV reportage  en demonstraties.

Luiza Figueira en het Budgetspel

Luiza Figueira en het Budgetspel

Helena Imminga geeft workshop over Geld

Helena Imminga geeft workshop over Geld

WE DOEN NOG MEER:

– Wij maken duurzame plannen voor  een regio, met verschillende sectoren (water, landbouw, natuur, toerisme) zie video region samenwerking of over onze cursus

– Wij laten zien dat investeren in natuur nodig en nuttig is. Voor natuur-organisaties, bestuurders, NGOs, etc.  Meer…

– Hoe innoveer ik bijvoorbeeld mijn camping die vlakbij of in mooie natuur ligt? Meer…

– Hoe betrek ik bewoners bij natuur in de stad? Bijvoorbeeld door een tuinenwedstrijd! Meer..

WIE ZIJN WIJ- ABOUT US

De mensen die mee werken/ werkten met Regenboog Advies hebben verschillende (academische) opleidingen zodat we diverse benaderingen of ‘kleuren’ bij elkaar kunnen brengen: Marco de Jong, Marian Stegink, Hans van den Heuij, Marianne van Mansom, Boudy van Schagen, Peter Wijsman. De laatste tijd werkt Helena veel met Luiza Figueira, oa bij het Budgetspel. Meer… 

ONZE KLANTEN- OUR CLIENTS

We hebben gelukkig veel klanten!

Geef een reactie